Assegurança Responsabilitat Civil - Veritas Gestión

Assegurança de Responsabilitat Civil

En qualsevol situació, la millor protecció

Assegurança de Responsabilitat Civil

Al món convivim més de 7.600.000.000 persones. Impressionant xifra, oi? Amb tanta gent és impossible que no hi hagi algun conflicte involuntari. Per a qualsevol dany que puguem ocasionar a un tercer, sigui directament cap a la seva persona o a algun bé material, hi ha les Assegurances de Responsabilitat Civil (RC).

En el cas de les empreses es poden produir incidents derivats de la seva activitat professional. D’un error a la negligència, un client pot ser perjudicat i pot reclamar una indemnització. Fins i tot dins del teu comerç. Imagina’t algú fent-se mal o caient. Per a tots aquests casos hi ha una protecció: Assegurança de Responsabilitat Civil (RC).

Què és l’Assegurança de Responsabilitat Civil (RC)?

Atès que hi ha múltiples situacions en què es pot ocasionar danys a un tercer, l’ assegurança de Responsabilitat Civil (RC) és una de les que més varietats ofereix. Tenir aquesta pòlissa és obligatòria en diverses ocasions, com és el cas de l’assegurança d’automòbils, quan ets propietari d’un gos de raça perillosa, amb certes professions amb regulació específica…

El Codi Civil espanyol, en els articles 1.902 i 1.903 declaren: “El que per acció o omissió provoca danys a un altre, implicant culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat.”; i afegeix: “l’obligació imposada per l’article anterior és exigible no només pels actes o omissions pròpies, sinó per les d’aquelles persones de qui s’ha de respondre.

 • Els pares són responsables dels danys causats pels nens sota la seva tutela.
 • Els tutors ho són dels danys causats per menors o incapacitats que estan sota la seva autoritat i viuen amb la seva companyia.
 • Ho són d’igual manera els amos o directius d’un establiment o empresa pel que fa als danys causats pels seus dependents al servei de les sucursals en què els tenien, o amb motiu de les seves funcions.
 • Les persones o entitats titulars d’un centre educatiu no superior seran responsables dels danys causats pels seus alumnes menors d’edat durant els períodes de temps que estiguin sota control o vigilància del professorat de l’escola, desenvolupant activitats escolars o extraescolars i complementàries.
 • La responsabilitat en aquest article cessarà quan les persones esmentades en el mateix demostren que van utilitzar tota la diligència d’un bon pare per evitar danys. “

Veiem com no només ets l’únic responsable de les teves accions, sinó que també pot ser de persones a la teva cura, que no es poden controlar el 100%. És per això que és de vital importància tenir una assegurança de Responsabilitat Civil per cobrir els danys materials i personals, així com els danys econòmics que l’assegurat causi a un tercer dins dels límits fixats.

Preguntar és gratis!

Sol·licita pressupost per l’assegurança de Responsabilitat Civil i assessora’t de Veritas.

Tipus d’assegurances de Responsabilitat Civil (RC)

Hi ha tantes situacions susceptibles de perjudicar a tercers com a varietats d’assegurances de RC. Aquestes pòlisses es poden contractar de forma independent o dins d’altres assegurances que ja contemplen la responsabilitat de diferents persones o béns derivats del desenvolupament d’una activitat concreta.

 • Responsabilitat Civil per a professionals

Dirigida a professionals de l’ assessorament, despatxos, clíniques, estudis tècnics , entre d’altres. Les persones assegurades poden protegir els seus béns davant de possibles reclamacions que puguin ser posades per un tercer a conseqüència de la seva activitat.

 • Assegurança de Responsabilitat Civil per a Autònoms

Amb aquesta assegurança podràs cobrir des de la caiguda d’un client dins del teu local fins a fer-se càrrec de les despeses derivades d’un accident a la feina. En molts casos, la contractació és obligatòria.

 • Assegurança de Responsabilitat Civil per a Administradors i Directius (D&O)

Útil per protegir el patrimoni personal dels administradors i gestors d’una empresa contra reclamacions que rebin per danys causats a l’ empresa, accionistes o tercers derivats d’errors de gestió.

Què cobreix l’assegurança de Responsabilitat Civil (RC)?

Cada negoci és diferent, de manera que les garanties es poden adaptar a la situació de cada client. Les obertures més destacades són:

 • RC d’explotació: responsabilitat directa de la conducta de l’activitat empresarial o, si escau, de la titularitat privada o esdeveniment específic que constitueixi objecte d’assegurança.
 • RC patronal: els empleats i assalariats al servei de l’assegurat es consideren tercers, garantint així la responsabilitat civil que es requereixi per lesions personals que se li puguin ocasionar.
 • RC de productes: responsabilitat civil que pogués sorgir per l’assegurat pels danys causats pels productes després del lliurament a l’obra o serveis realitzats
 • RC post-treballs: responsabilitat de l’assegurat pels danys produïts com a conseqüència d’un treball o servei després de la seva execució

Sol·licita pressupost per a la teva assegurança de Responsabilitat Civil

KEEP CALM. Aquestes són les dades que necessitem per donar-te un pressupost. No estàs contractant res, ¡pots estar tranquil!

12 + 12 =

KEEP CALM & Veritas Gestió

Aquestes són les dades que necessitem per donar-te un pressupost per a la teva assegurança de responsabilitat civil. Omple el formulari i contactarem amb tu
Només demanem les dades necessàries per afer-te un pressupost.

A diferència d’altres comparadors no ens agrada donar-te un preu aproximat, ens agrada dir-te el que pagaràs de veritat.

No estàs contractant res, ¡pots estar tranquil!

 

CONÈIXER-NOS

Qui som?

Valors, missió i visió

Col·laboradors

Contacte

Enllaços

Blog i notícies

Avís legal

Política de privacitat

Política de cookies

Companyies telefòniques

SEGUEIX-NOS A…

Abrir chat
1
Hola,
¿En qué podemos ayudarte?

Aviso legal: debes saber que el contacto vía WhatsApp se gestiona en una aplicación externa a Veritas Gestión y, por lo tanto, Veritas Gestión no se hace responsable de la política de privacidad o seguridad de WhatsApp ni de la de ningún otro lugar de terceros.