Assegurances per Autònoms - Veritas Gestión

Assegurances per Autònoms

Perquè no estàs sol

Assegurances per Autònoms

Segons el Ministeri d’ocupació a Espanya hi ha més de 3.000.000 d’autònoms. Si ets un d’ells sabràs millor que ningú com de complicat és ser autònom, amb totes les responsabilitats, despeses i riscos que s’han d’assumir en el dia a dia.

Una de les raons més importants per la qual una persona autònoma ha de contractar l’assegurança és pel seu tractament davant la Seguretat Social. Qualsevol treballador que es doni d’alta a la Seguretat Social o en el Règim Especial d’Autònoms compte amb prestacions del servei Nacional de la Seguretat Social però la diferència està en les cobertures donades a aquest grup i les diferències tan grans en termes d’incapacitat temporal i permanent, atur etc.

Aquests prestacions es cobreixen gràcies a la cotització mensual de cada treballador, i la prestació pagada que s’abona pot variar en funció de la base reguladora de cadascun d’ells. El problema per als autònoms és que tendeixen a cotitzar per a la base mínima, de manera que el subsidi que perceben per baixa, jubilació o desocupació és, majoritàriament, inferior a la d’un treballador per compte d’altri. Aquesta és una de les majors preocupacions per als autònoms que senten que no es poden permetre el luxe d’emmalaltir o deixar de treballar un sol dia sense grans conseqüències ja que els ingressos són insuficients per satisfer les necessitats personals, familiars i professionals, per la qual cosa és necessari planificar qualsevol contingència que es pugui produir per això et passem a detallar la relació d’assegurances per a autònoms.

Preguntar és gratis!

Sol·licita ara el pressupost de l’assegurança que més et convingui. Assessorat de Veritas

Tipus d’assegurances per a autònoms

Assegurança de Baixa Laboral

Com hem vist a la introducció l’autònom ha de protegir-se davant una baixa laboral. Aquesta assegurança està dirigida a qualsevol persona que desenvolupi una activitat laboral o professional pel seu compte, -professions liberals, freelance i autònoms-, que desitgi complementar les prestacions mutuals o públiques en cas de baixa laboral per malaltia o accident.

Garanteix una prestació econòmica diària a l’assegurat en cas d’una incapacitat laboral temporal, que impossibiliti exercir, des del punt de vista professional, la seva activitat habitual com a conseqüència d’una malaltia i / o accident causants de la baixa laboral.

Té l’opció d’aplicar franquícies.

Les prestacions diàries poden arribar a ser de fins a 400 euros / dia segons els ingressos de cada autònom.

Aquesta assegurança no requereix reconeixement mèdic previ per a la seva contractació, simplement omplir un qüestionari de salut.

p

Avantatges fiscals

Les EMPRESES que contractin assegurances de malalties a favor dels seus treballadors podran deduir les despeses per a l’empresa i no implicarà salaris en espècie per al treballador, fins a les quanties indicades en l’article 42,3. C de la Llei de l’IRPF. El límit establert en aquest article és de 500,00 euros per persona i any quan l’assegurança sigui a favor del treballador, cònjuge i descendents.

Per empresaris AUTÒNOMS I PROFESSIONS LIBERALS, que tributen per activitats econòmiques en l’IRPF per estimació directa, és una despesa deduïble de la seva activitat econòmica fins a 500,00 euros per persona per a aquelles assegurances que donin cobertura a aquest, el seu cònjuge o descendents (excepte les diputacions forals d’Araba, Biscaia i Guipúscoa).

Dubtes?

Te’ls resolem de Veritas

Assegurança de salut

Mentre que Espanya ofereix un sistema de salut pública exemplar a tot el món, quantes vegades ens trobem amb llargues llistes d’espera per a una visita o una prova?

Com ja hem vist l’autònom no pot esperar ni un sol dia en fer-se una prova o un diagnòstic, per això resulta molt útil comptar amb una assegurança de salut privada que t’obrirà les portes a una millor qualitat de vida i et estalviarà temps d’espera de el servei públic, així podràs dedicar-te al veritablement important, el teu negoci.

Assistència sanitària, hospitalització, accés a centenars de centres mèdics (incloent clíniques de prestigi), servei dental… són només algunes de les cobertures que podràs gaudir gràcies a l’ assegurança de salut.

Comptem amb les millors companyies del mercat amb una ampli quadre mèdic (centres mèdics i especialistes als que podràs acudir) i múltiples opcions per adaptar-nos a les teves necessitats. Sanitas, AXA, Mapfre, Generali o Allianz, Cosalud (Catalana Occidente) són algunes d’elles.

Hi ha desenes d’assegurances mèdiques en línia a preus molt baixos. Has de tenir en compte que pots disposar de quadres mèdics molt reduïts, copagaments molt alts, o períodes de carència desproporcionats, de manera que, al final, ho acabaràs pagant car.

No pensis que no pots disposar d’una assegurança de salut. Informa’t de quines són les teves opcions. Aquí t’expliquem uns quants conceptes que cal tenir en compte a l’hora de contractar una assegurança de salut:

 • Assegurança de salut sense copagament: només pagues la quota de l’assegurança mèdica, sense cap cost addicional per visites o tractaments.
 • Assegurança de salut amb copagament: pagaràs menys de quota de l’assegurança, a canvi, hauràs de pagara una petita quantitat per cada visita o tractament.
 • Modalitat de reemborsament: algunes companyies ofereixen la possibilitat de reemborsar un % de la visita o tractament que facis en centres fora del seu quadre mèdic.
 • Períodes de carència: el temps que has d’esperar abans d’accedir a certs serveis des del moment de la contractació. Un dels més comuns és l’embaràs. Totes les companyies tenen períodes de carència, així, per exemple, has d’esperar 6-8 mesos a partir de la contractació de la pòlissa per a cobrir el seguiment del embaràs, entre d’altres. Si ja disposes d’una assegurança de salut, estàs de sort, perquè les nostres companyies t’eliminaran els períodes de carència.
 • Preexistències: en contractar la teva assegurança de salut has de saber que realitzes un qüestionari de salut, i que algunes companyies poden excloure determinades dolences o malalties que ja pateixis. T’informem de qualsevol dubte que tinguis.
p

Avantatges fiscals

Per a empresaris AUTÒNOMS i PROFESSIONALS LIBERALS,que tributen per les activitats econòmiques en l’IRPF per estimació directa, és una despesa deduïble de la seva activitat econòmica fins a 500,00 euros per persona per a aquelles assegurances que li proporcionin cobertura, el seu cònjuge o els seus descendents (excepte en les diputacions forals d’Araba, Viscaia i Guipúscoa).

Dubtes?

Te’ls resolem de Veritas

Assegurances de vida

Assegures la casa, el cotxe, la jubilació…. I la teva vida?

L’assegurança de vida és una grana desconeguda per a moltes persones. Si t’estàs preguntant per què o quan l’hauries de contractar, la resposta és simple: sempre hauries de tenir una assegurança de vida pel teu bé i el de la teva família. Recorda que com a autònom ets el pilar de la teva família i les prestacions de la Seguretat Social són molt més baixes que les de règim general (treballadors per compte d’altri) tant per a qualsevol baixa laboral, incapacitats, atur …

Principals cobertures de l’Assegurança de Vida:

 • Garantia principal: Defunció per qualsevol causa:
 • Garanties optatives:

? Incapacitat permanent absoluta
? Incapacitat permanent total (aquella que impossibilita realitzar la professió habitual però sí que permet treballar en una altra que sigui adequada segons l’estat de salut)
? Capital addicional per accident
? Capital addicional per accident de circulació
? Capital addicional per la mort de tots dos cònjuges
? Malalties greus
? Capital de testament i decessos

El nostre consell és que quan comences a tenir una certa estabilitat ja hauries de plantejar contractar una assegurança de vida. Per què?:

La mort d’un membre de la família no només representa una pèrdua emocional, sinó que té un impacte econòmic directe en la unitat familiar. Pot resultar inoportú parlar en termes econòmics al voltant d’una mort, però quan algú mor implica una pèrdua d’ingressos. Imagina una família amb una hipoteca i amb múltiples despeses mensuals. Amb la pèrdua d’aquest ingrés pot resultar inviable afrontar-ho tot. I no només la mort; aquesta persona pot patir un accident o malaltia que derivi en una discapacitat que li impedeixi treballar, amb l’agreujant de les despeses derivades d’aquestes situacions.

És molt important que pensis en tot el que pot succeir i assegurar-se que estàs ben cobert per a la teva tranquil·litat i la dels teus. Si tens dubtes sobre quin capital assegurar o què cobreix exactament l’assegurança de vida, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Quin capital assegurar en l’assegurança de vida:

Cada persona és diferent a causa de la seva situació familiar i personal, el seu patrimoni, així com les seves expectatives sobre el seu actual nivell de vida i el que esperen per al seu futur. La nostra recomanació és utilitzar aquesta fórmula per calcular el capital mínim per assegurar:

El teu salari net mensual x 12 mesos x 5 anys = capital orientatiu a assegurar

r

Consell

Has d’anar amb compte ja que sovint ofereixen assegurances d’accidents com assegurances de vida. L’assegurança d’accidents només cobrirà la mort i la discapacitat en cas d’accident, mentre que l’assegurança de vida ho farà per qualsevol causa. Informa’t atentament de tot el que t’ofereixen!

Dubtes?

Te’ls resolem de Veritas

Assegurança d’Accidents

Què és l’Assegurança d’Accidents?

Les assegurances d’accidents cobreixen els danys corporals que pateixis com a conseqüència d’un accident, ja sigui en el teu dia a dia o a la feina, per tant cal tenir en compte que es pot cobrir només la jornada laboral o les 24 hores del dia. L’autònom assumeix els riscos de la seva activitat directament i està exposat a innombrables incidents en el dia a dia, per això l’assegurança d’accidents és garantia de tranquil·litat.

Les contingències cobertes són:

 • Mort per accident.
 • Incapacitat absoluta: es pagarà el capital contractat en cas d’invalidesa provocada per accident.
 • Despeses sanitàries derivades de l’accident

Cobertures Opcionals:

 • Pagament diari en cas d’hospitalització.
 • Assistència sanitària
 • Assistència en viatge
 • Assistència domiciliària
 • Protecció jurídica
 • Avanç despeses sepeli

Requisits per a la cobertura d’accidents:

La causalitat és l’essència d’aquest tipus d’assegurances. Hi ha d’haver una causa i un efecte perquè l’assegurança d’accidents s’activi. Tal com manifesta la Llei del Contracte d’Assegurances,la causa ha de ser violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat d’aquest. Així, s’especifica quins fets han d’ocórrer en un succés perquè la companyia asseguradora entengui que es tracta d’un accident indemnitzable.

L’efecte d’aquest accident ha de ser la mort o invalidesa (permanent o temporal) de l’assegurat perquè la companyia pagui la indemnització. Aquesta compensació s’abonarà al beneficiari que l’assegurat hagi decidit: cònjuge, fills… o fins i tot a si mateix en cas d’incapacitat o necessitat d’assistència sanitària.

Quins tipus d’Assegurances d’Accident hi ha?

Asseguança d’Accidents Individual: hoha de contractar una persona de manera voluntària per cobrir una possible invalidesa i les seves despeses, així com la seva mort, per donar tranquil·litat a la seva família. Per a això haurà de fixar un beneficiari en cas de mort o invalidesa.

Assegurança d’Accidents Col·lectiu: contractar una pòlissa per cobrir diverses persones amb una característica comuna. És el tipus d’assegurança que ha de contractar tot autònom i empreses per als seus treballadors en cas que pateixin algun accident laboral. El seu preu variarà en funció de l’activitat a la qual es dediqui l’empresa.

Quines exclusions tenen l’assegurança d’accidents?

Les empreses només cobreixen lesions causades per accidents,però mai accidents causats intencionalment. Així mateix, no es cobreixen les lesions derivades de conflictes armats, manifestacions o vagues legals.

r

Has de saber...

L’assegurança d’accidents és una assegurança que es pot contractar com a complement a altres pòlisses com la de vida o salut, però mai és la millor opció, ja que NO cobreixen el mateix. Un exemple d’això és la mort, mentre que l’assegurança d’accidents només cobreix la mort per accident, l’assegurança de vida contempla la mort per qualsevol causa. Llegeix bé tota la informació que et donen i resol tots els teus dubtes abans de contractar res.

Dubtes?

Te’ls resolem de Veritas

Assegurança de Jubilació

Dins de les assegurances per a la previsió de la jubilació cal que tot autònom planifiqui des del primer dia minuciosament el moment de la seva jubilació. Atès la diferència de prestacions entre el treballador per compte d’altri i l’autònom sobretot pel que fa a la prestació per jubilació i atès que la majoria d’autònoms cotitzen per la base mínima és necessari l’assessorament d’un assessor financer per planificar la futura jubilació. Si vols conèixer totes les assegurances d’estalvi inversió que existeixen i que pots contractar aquí et deixem tots els detalls.

Seguros de ahorro e inversión

Sol·licitar informació per a assegurances d'autònoms

4 + 4 =

KEEP CALM & Veritas Gestió

Aquestes són les dades que necessitem per donar-te un pressupost per a la teva assegurança d’Autònom que més t’interessi. Omple el formulari i contactarem amb tu
Només demanem les dades necessàries per a fer-te un pressupost ..

A diferència d’altres comparadors no ens agrada donar-te un preu aproximat, ens agrada dir-te el que pagaràs de veritat.

No estàs contractant res, ¡pots estar tranquil!

 

CONÈIXER-NOS

Qui som?

Valors, missió i visió

Col·laboradors

Contacte

Enllaços

Blog i notícies

Avís legal

Política de privacitat

Política de cookies

Companyies telefòniques

SEGUEIX-NOS A…

Abrir chat
1
Hola,
¿En qué podemos ayudarte?

Aviso legal: debes saber que el contacto vía WhatsApp se gestiona en una aplicación externa a Veritas Gestión y, por lo tanto, Veritas Gestión no se hace responsable de la política de privacidad o seguridad de WhatsApp ni de la de ningún otro lugar de terceros.